COVID-19 Evidenčni list

Evidenčni list o samotestiranju

Za osebe, ki morajo izpolnjevati tudi evidenčne liste smo pripravili  Evidenčni List za vnos podatkov o samotestiranju (Evidenčne liste samotestiranja morajo izpolnjevati vse osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami oziroma so udeležene v okoljih ali dejavnostih v Republiki Sloveniji v skladu z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (UL Št. 146, 11. 9. 2021). Za namen dokazovanja samotestiranja odgovorna oseba v podjetju/ustanovi vodi evidenčne liste, ki vsebujejo datum samotestiranja, rezultat testa in podpis oseb, ki se testirajo s testom HAG za samotestiranje.)

1.  Vpis podatkov v Evidenčni list

Obrazec za vpis podatkov o samotestiranju v Evidenčni list

2.  Izdelava poročila

Pregled podatkov o opravljenem testiranju in izdelava poročila o opravljenem testiranju izvaja strokovno usposobljeno osebje raziskovalnega centra CRS, Klinične raziskave in storitve, Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana. Izvid o opravljenem testiranju prejmete v PDF obliki takoj po pregledu rezultatov testiranja na vaš e-mail naslov.
Dodatna ponudba:
1) Izdelava statističnega načrta za izvajanje hitrih testiranj
2) Priprava in izvedba testiranja, ki ga izvede za to strokovno usposobljeno osebje izvajalca
3) Izdelava razširjenega poročila z interpretacijo rezultatov  za ustanovo in NIJZ 
4) Analiza poročila ter predlog nadaljnih ukrepov
NAMEN EVIDENCE
COVID-19 evidenčne liste samotestiranja morajo izpolnjevati vse osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami oziroma so udeležene v okoljih ali dejavnostih v Republiki Sloveniji v skladu z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (UL Št. 146, 11. 9. 2021). Za namen dokazovanja samotestiranja odgovorna oseba v podjetju/ustanovi vodi evidenčne liste, ki vsebujejo datum samotestiranja, rezultat testa in podpis osebe iz prvega odstavka prejšnjega člena za opravljanje dela izpolnjujejo pogoj PCT, če se presejalno testirajo s testom HAG za samotestiranje. Samotestiranje iz prejšnjega stavka se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj samotestiranja, ki je izvedeno na delovnem mestu.

Še naprej sledite priporočilom za varovanje zdravja!

Ekipa CRS d.o.o.