NOVO!!! COVID-19 PCT Register 

COVID-19 PCT Register za podjetja/ustanove

COVID-19 PCT Register je namenjen vodenju PCT evidence za vse zaposlene v podjetjih kakor tudi za vodenje evidence prisotnih v ustanovah (šole, univerze..). V register se vpisujejo podatki o izpolnjevanju PCT pogojev prebolevnosti . Register je namenjen kot podpora odgovornim osebam v podjetju/ustanovi , da lahko na pregleden in enostaven način dobijo vpogled v trenutno stanje glede prebolevnosti na COVID-19 v svojem podjetju/organizaciji.

1. Vpis podjetja/ustanove v PCT Register

Obrazec za vpis podatkov podjetja/ustanove v PCT Register

2. Vpis podatkov o izpolnjevanju PCT pogojev v PCT Register

Obrazec za vpis podatkov o izpolnjevanju PCT pogojev v PCT Register

3.  Izdelava poročila stanje glede stanjaprebolevnosti na COVID-19 v  podjetju/organizaciji

Dodatna ponudba:
1) Izdelava statističnega načrta za izvajanje hitrih testiranj
2) Priprava in izvedba testiranja, ki ga izvede za to strokovno usposobljeno osebje izvajalca
3) Izdelava razširjenega poročila z interpretacijo rezultatov  za ustanovo in NIJZ 
4) Analiza poročila ter predlog nadaljnih ukrepov
Še naprej sledite priporočilom za varovanje zdravja!

Ekipa CRS d.o.o.